31. ledna 2016 – Výroční členská schůze

Za účasti 7 členů se uskutečnila v neděli dne 31. ledna 2016 ve skautské klubovně v Jilemnici výroční členská schůze klubu TRANSSALTUM. Po schválení programu byla ve zprávě předsedy zhodnocena činnost za rok 2015. Ta byla vcelku úspěšná – celkem se uskutečnilo 14 akcí. Po zhodnocení činnosti si členové vyslechli zprávu o hospodaření za uplynulé … Číst dál

21. – 22. září 2015 – Podzimní výlet

Ve dnech 21.-22. září 2015 se uskutečnil plánovaný dvoudenní výlet, kterého se zúčastnilo šest členů a příznivců KPH. První den jsme navštívili zámek Smečno a dále jsme si prohlédli původně renesanční, později několikrát přestavovaný zámek v Krásném Březně. Druhý den jsme nejprve věnovali celé dopoledne důkladné prohlídce zámku v Děčíně, odpoledne to byla návštěva majestátního … Číst dál

Cíle Klubu přátel historie

Cílem Klubu přátel historie je snaha o zvýšení zájmu o historii ve všech historických obdobích, ovšem se zvláštním zřetelem na období středověku a raného novověku. Dále je to i snaha o záchranu stojících, či ve zbytcích zachovalých, historických památek, dokumentace a poznání zaniklých stavebních celků a lokalit, badatelská činnost ve všech možných oborech historie se … Číst dál

7. srpna 2015 – Rychnov nad Kněžnou

V pátek 7. srpna se konal výlet do Rychnova nad Kněžnou. Výletu se účastnili čtyři členové a jeden příznivec. Byl navštíven přístupný zámek a park, jeden člen se však oddělil v konání vlastního programu. Pouze vedoucí výletu navštívil ještě místo bývalého rychnovského hradu. Nízká účast vlivem extrémní denní teploty. Text a foto: Z.F.

16. července 2015 – Obec Předhradí

Plánovaný výlet do obce Předhradí (okr. Chrudim) se uskutečnil dne 16. 7. 2015. Naším hlavním cílem byla prohlídka zpřístupněných prostor místního hradu Rychmburk, neboť tento objekt je využíván především jako dům sociálních služeb a domov postižených osob. Prohlédli jsme si i obec, zejména její nejvýznamnější památky. (V roce 1990 byla v obci vyhlášena městská památková … Číst dál