7. – 9. června 2016 – Jižní Čechy

Ve dnech 7.-9. června 2016 se uskutečnil jarní výlet Klubu do jižních Čech. Při svém putování jsme navštívili zříceniny hradu Kamýk nad Vltavou, prohlédli si hrad Rožmberk a cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a poslední den zříceniny hradu v Borotíně. Po celou dobu nás provázelo velmi příznivé počasí; účast 6 osob. Text a foto: J.P.

31. ledna 2016 – Výroční členská schůze

Za účasti 7 členů se uskutečnila v neděli dne 31. ledna 2016 ve skautské klubovně v Jilemnici výroční členská schůze klubu TRANSSALTUM. Po schválení programu byla ve zprávě předsedy zhodnocena činnost za rok 2015. Ta byla vcelku úspěšná – celkem se uskutečnilo 14 akcí. Po zhodnocení činnosti si členové vyslechli zprávu o hospodaření za uplynulé … Číst dál

21. – 22. září 2015 – Podzimní výlet

Ve dnech 21.-22. září 2015 se uskutečnil plánovaný dvoudenní výlet, kterého se zúčastnilo šest členů a příznivců KPH. První den jsme navštívili zámek Smečno a dále jsme si prohlédli původně renesanční, později několikrát přestavovaný zámek v Krásném Březně. Druhý den jsme nejprve věnovali celé dopoledne důkladné prohlídce zámku v Děčíně, odpoledne to byla návštěva majestátního … Číst dál

Cíle Klubu přátel historie

Cílem Klubu přátel historie je snaha o zvýšení zájmu o historii ve všech historických obdobích, ovšem se zvláštním zřetelem na období středověku a raného novověku. Dále je to i snaha o záchranu stojících, či ve zbytcích zachovalých, historických památek, dokumentace a poznání zaniklých stavebních celků a lokalit, badatelská činnost ve všech možných oborech historie se … Číst dál

7. srpna 2015 – Rychnov nad Kněžnou

V pátek 7. srpna se konal výlet do Rychnova nad Kněžnou. Výletu se účastnili čtyři členové a jeden příznivec. Byl navštíven přístupný zámek a park, jeden člen se však oddělil v konání vlastního programu. Pouze vedoucí výletu navštívil ještě místo bývalého rychnovského hradu. Nízká účast vlivem extrémní denní teploty. Text a foto: Z.F.