wz

27. ledna 2013 – Výroční členská schůze

V neděli dne 27. ledna 2013 se uskutečnila v Jilemnici, za účasti 10 členů a příznivců, výroční členská schůze klubu Transsaltum. V jejím průběhu byla zhodnocena činnost za uplynulé období a po obsáhlé diskusi byl schválen plán hlavních akcí na rok 2013. Věříme, že i letošní rok bude v naší činnosti a dalších aktivitách nejméně tak úspěšný jako rok 2012.

Text a foto J.P.