wz

19. ledna 2014 – Výroční členská schůze

V neděli dne 19. ledna 2014 proběhla v Jilemnici, za účasti 8 členů a 1 příznivce, výroční členská schůze našeho Klubu přátel historie.
Po zhodnocení aktivit minulého období se rozproudila rozsáhlá diskuze, která byla zaměřena na další práci a způsoby prezentace naší činnosti. Aktivní členové byli za svůj podíl na činnosti Klubu odměněni diplomem.
Po skončení jednání výroční schůze shlédli všichni přítomní velice zajímavé filmové záběry z cest našeho člena po Řecku, Turecku a Sýrii.

Text a foto J.P.