wz

4. ledna 2015 – Výroční členská schůze

Výroční členská schůze klubu se konala v neděli 4. ledna od 13.30 hodin a to tradičně v skautské klubovně v Jilemnici. Za účasti devíti členů a jednoho příznivce byl rekapitulován loňský program a nastíněn plán činnosti v roce 2015. Byl také načrtnut již téměř dokončený Almanach 5. Na závěr jako součást volné diskuze přednesl Jaroslav Rousek krátkou přednášku s vojensko-sběratelskou tématikou. Ukončení schůze bylo až po 18. hodině.

Text a foto: Z.F.