wz

29. března 2015 – Členská schůze

V neděli dne 29. března 2015 se uskutečnila na Obecním úřadě v Poniklé členská schůze spolku Transsaltum. Na programu byl, kromě organizačních záležitostí, i slavnostní křest nového čísla Almanachu, v pořadí již pátého a jeho předání přítomným členům a hostům. Po volné diskuzi následovala přednáška předsedy Zd. Fišery s promítáním snímků z činnosti Klubu. Přítomno 10 členů a hostů.

Text a foto: J.P.

23