wz

2. září 2016 – Praha

V pátek dne 2. září 2016 se uskutečnil výlet Klubu do Prahy. V průběhu pobytu v našem hlavním městě jsme m.j. navštívili letohrádek Hvězda s jeho expozicemi a po obědě Strahovský klášter. Akce se zúčastnilo pět osob.

Text a foto: J.P.