wz

3. července 2016 – Výročí bitvy u Hradce Králové

Dne 3.7.2016 se tři členové Klubu historie zúčastnili na „bojišti“ u Chlumu vzpomínkové akce pořádané ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Přesně před 150 roky se v tomto prostoru střetlo více jak 430 tisíc vojáků v rámci prusko-rakouské války. Byla to největší bitva na českém území v celé jeho historii. Na bojišti zůstalo 3. července 1866 více než 16 tisíc mrtvých a raněných.
Bitevní ukázky orámované kulisami vesnických stavení se v mnoha scénách účastnilo na 700 vojáků v dobových uniformách vybavených replikami historických zbraní a asi stovka jezdců na koních. Jednotlivé scény na „bojišti“ tak velice názorně ukázaly přítomným divákům různé situace válečného střetu této války. Akce proběhla za nádherného počasí.

Text a foto: J.P.