wz

22. ledna 2017 – Výroční členská schůze

V neděli dne 22. 1. 2017 proběhla v budově Autoklubu v Jilemnici výroční členská schůze spolku Transsaltum – Klub přátel historie. Jednání se zúčastnilo osm členů. Po seznámení s programem jsme si vyslechli z úst předsedy zhodnocení činnosti spolku za rok 2016. Dále proběhlo seznámení s výsledky hospodaření, taktéž za uplynulý rok. Následoval návrh plánu akcí na rok 2017. Program završila činorodá diskuse, která byla zaměřena jak k plánovaným akcím klubu, tak i k připravovanému dalšímu vydání Almanachu. Věříme, že rok 2017 bude v naší činnosti úspěšný alespoň tak jako rok minulý.

Text a foto: J.P.