wz

15. prosince 2016 – Poklady hradu Karlštejna

Ve čtvrtek dne 15. prosince 2016 jsme se zúčastnili v erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici přednášky na téma „Poklady hradu Karlštejna“. Přednášeli a besedovali renomovaní znalci; kastelán hradu Karlštejna ing. Jaromír Kubů a jeho manželka PhDr. Naďa Kubů CSc. Přítomní návštěvníci měli možnost seznámit se podrobně s historií hradu, jeho zvláštnostmi, kulturou dvora Karla IV. a v neposlední řadě i s historií tzv. Karlštejnského pokladu. Velice zajímavé přednášky a besedy se zúčastnilo pět členů a příznivců našeho Klubu.

Text a foto: J.P.