wz

2. srpna 2016 – Svijany

V úterý 2. srpna 2016 se konal úspěšný výlet na zámek do Svijan u Turnova. Díky smůle na více stranách se jej účastnil pouze jeden člen a dva příznivci. V pozoruhodně obnoveném zámku někdy Jáchyma Ondřeje hraběte Šlika se dnes nachází archeologické muzeum místní vykopané pravěké vesnice. Po prohlídce zámku včetně kaple  následoval oběd v restauraci patřící rovněž zdejšímu známému pivovaru a potom již  cestě domů, opět vlakem.

Text a foto: Z.F.