wz

31. ledna 2016 – Výroční členská schůze

Za účasti 7 členů se uskutečnila v neděli dne 31. ledna 2016 ve skautské klubovně v Jilemnici výroční členská schůze klubu TRANSSALTUM. Po schválení programu byla ve zprávě předsedy zhodnocena činnost za rok 2015. Ta byla vcelku úspěšná – celkem se uskutečnilo 14 akcí. Po zhodnocení činnosti si členové vyslechli zprávu o hospodaření za uplynulé období a dále byl projednán plán hlavních akcí na letošní rok. Po diskusi následovalo promítání filmů s upoutávkami na památky našeho regionu a filmu z cest našeho člena po zahraničních památkách.