wz

Cíle Klubu přátel historie

Cílem Klubu přátel historie je snaha o zvýšení zájmu o historii ve všech historických obdobích, ovšem se zvláštním zřetelem na období středověku a raného novověku. Dále je to i snaha o záchranu stojících, či ve zbytcích zachovalých, historických památek, dokumentace a poznání zaniklých stavebních celků a lokalit, badatelská činnost ve všech možných oborech historie se … Číst dál