wz

22. ledna 2017 – Výroční členská schůze

V neděli dne 22. 1. 2017 proběhla v budově Autoklubu v Jilemnici výroční členská schůze spolku Transsaltum – Klub přátel historie. Jednání se zúčastnilo osm členů. Po seznámení s programem jsme si vyslechli z úst předsedy zhodnocení činnosti spolku za rok 2016. Dále proběhlo seznámení s výsledky hospodaření, taktéž za uplynulý rok. Následoval návrh plánu … Číst dál

31. ledna 2016 – Výroční členská schůze

Za účasti 7 členů se uskutečnila v neděli dne 31. ledna 2016 ve skautské klubovně v Jilemnici výroční členská schůze klubu TRANSSALTUM. Po schválení programu byla ve zprávě předsedy zhodnocena činnost za rok 2015. Ta byla vcelku úspěšná – celkem se uskutečnilo 14 akcí. Po zhodnocení činnosti si členové vyslechli zprávu o hospodaření za uplynulé … Číst dál

29. března 2015 – Členská schůze

V neděli dne 29. března 2015 se uskutečnila na Obecním úřadě v Poniklé členská schůze spolku Transsaltum. Na programu byl, kromě organizačních záležitostí, i slavnostní křest nového čísla Almanachu, v pořadí již pátého a jeho předání přítomným členům a hostům. Po volné diskuzi následovala přednáška předsedy Zd. Fišery s promítáním snímků z činnosti Klubu. Přítomno … Číst dál

4. ledna 2015 – Výroční členská schůze

Výroční členská schůze klubu se konala v neděli 4. ledna od 13.30 hodin a to tradičně v skautské klubovně v Jilemnici. Za účasti devíti členů a jednoho příznivce byl rekapitulován loňský program a nastíněn plán činnosti v roce 2015. Byl také načrtnut již téměř dokončený Almanach 5. Na závěr jako součást volné diskuze přednesl Jaroslav … Číst dál

19. ledna 2014 – Výroční členská schůze

V neděli dne 19. ledna 2014 proběhla v Jilemnici, za účasti 8 členů a 1 příznivce, výroční členská schůze našeho Klubu přátel historie. Po zhodnocení aktivit minulého období se rozproudila rozsáhlá diskuze, která byla zaměřena na další práci a způsoby prezentace naší činnosti. Aktivní členové byli za svůj podíl na činnosti Klubu odměněni diplomem. Po … Číst dál

27. ledna 2013 – Výroční členská schůze

V neděli dne 27. ledna 2013 se uskutečnila v Jilemnici, za účasti 10 členů a příznivců, výroční členská schůze klubu Transsaltum. V jejím průběhu byla zhodnocena činnost za uplynulé období a po obsáhlé diskusi byl schválen plán hlavních akcí na rok 2013. Věříme, že i letošní rok bude v naší činnosti a dalších aktivitách nejméně … Číst dál