wz

3. října 2017 – Nový Bydžov

Výlet do Nového Bydžova se konal v úterý 3. října za značně deštivého počasí. Obešli jsme linii městského opevnění ze kterého jsou jen terénní vlny a části příkopů, na místě Jiráskova divadla stával městský hrádek. Po obědě a posezení v kavárně jsme jeli opět vlakem domů. Účast čtyři členové a jeden příznivec. Text a foto: … Číst dál

Pozvánka

V úterý dne 3. října 2017 se uskuteční výlet klubu do Nového Bydžova (prohlídka města, prohlídka zbytků městských hradeb). Odjezd účastníků vlakem z Jilemnice v 8:48 hod. přes Martinice v Krk. a Starou Paku. Návrat vlakem do Jilemnice v odpoledních hodinách. Srdečně zveme naše členy, ale i další přátele historie a cestování.

5.- 7. května 2017 – Konopiště, Jindřichohradecko, Telč

Ve dnech 5. – 7. května 2017 se uskutečnil další výlet klubu historie, v rámci něhož jsme navštívili zámek Konopiště, prohlédli si město Jindřichův Hradec, včetně místního zámku a poblíž vsi Blažejov navštívili pozůstatky Vítkova Hrádku. Poslední den se uskutečnila prohlídka Telče a místního zámku. Výlet proběhl za účasti osmi osob. Text a foto: J.P.

17. dubna 2017 – Kuks

Za účasti čtyř osob se uskutečnil v pondělí dne 17. dubna 2017 výlet Klubu do Kuksu. Zde jsme si prohlédli celý areál významné a jedinečné kulturní památky, v níž se v minulosti nacházel klášter s hospitálem. Seznámili jsme se s historií a stavebním vývojem celého areálu a s některými fakty osobnosti zakladatele hraběte Šporka. V … Číst dál

18. března 2017 – Litoměřicko

V sobotu 17. března 2017 se konal jednodenní výlet do Muzea císaře Františka Josefa I. do Terezína. Sraz a zakončení účastníků bylo v Litoměřicích, včetně návštěvy tamního hradu. Výletu se účastnili pouze tři členové, první přijel z Roztok u Jilemnice, druhý z Prahy a třetí přenocoval v Lovosicích po návštěvě Teplic. Text a foto : … Číst dál

22. ledna 2017 – Výroční členská schůze

V neděli dne 22. 1. 2017 proběhla v budově Autoklubu v Jilemnici výroční členská schůze spolku Transsaltum – Klub přátel historie. Jednání se zúčastnilo osm členů. Po seznámení s programem jsme si vyslechli z úst předsedy zhodnocení činnosti spolku za rok 2016. Dále proběhlo seznámení s výsledky hospodaření, taktéž za uplynulý rok. Následoval návrh plánu … Číst dál

15. prosince 2016 – Poklady hradu Karlštejna

Ve čtvrtek dne 15. prosince 2016 jsme se zúčastnili v erbovním sále Krkonošského muzea v Jilemnici přednášky na téma „Poklady hradu Karlštejna“. Přednášeli a besedovali renomovaní znalci; kastelán hradu Karlštejna ing. Jaromír Kubů a jeho manželka PhDr. Naďa Kubů CSc. Přítomní návštěvníci měli možnost seznámit se podrobně s historií hradu, jeho zvláštnostmi, kulturou dvora Karla … Číst dál